Tietosuoja

Hotcakesin tietosuojakäytäntö

Suostumus

Hot Cakesin keräämät tiedot

Tietojen käyttäminen

 • Verkkosivuston tarjoamiseen, käyttämiseen ja ylläpitämiseen
 • Verkkosivuston parantamiseen, laajentamiseen ja personointiin
 • Verkkosivuston käyttämisen ymmärtämiseen ja analysointiin
 • Tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen
 • Viestintään ja kommunikointiin verkkosivun vierailijan kanssa suoraan tai yhteistyökumppanimme välityksellä taikka lähettämällä vierailijoille sähköposteja
 • Asiakaspalvelua varten
 • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointia ja myynnin edistämistä varten

Lokitiedostot

Vierailijan tietosuojaoikeudet

 • Pyytää jäljennökset sinua koskevista henkilötiedoista; niiden toimittamisesta Hot Cakesilla on harkintansa mukaan oikeus veloittaa omakustanteinen maksu
 • Pyytää, Hot Cakesia korjaamaan sinua koskevat mahdolliset virheelliset tiedot tai täydentää sinua koskevia mahdollisia puutteellisia tietoja
 • Pyytää, poistamaan sinua koskevia henkilötietoja, tietyin edellytyksin
 • Pyytää, rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, tietyin edellytyksin
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, tietyin edellytyksin
 • Pyytää siirtämään sinua koskevat keräämämme henkilötiedot toiselle yhteisölle tai suoraan sinulle, tietyin edellytyksin.

Lasten tiedot